Zinību diena

Zinību diena

Šī gada Zinību dienai veltīts pasākums norisinājās neierastajā vietā, tas notika skolas pagalmā, kur Audriņu pamatskolas skolēnus un viņu vecākus, vecvecākus un citus viesus sagaidīja skolas direktore, skolotāji un skolas tehniskais personāls. Silts laiks un spoža saule arī sveicināja mūs visus. Svinīgo pasākumu atklāja Audriņu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka. 9. klases skolēni ievadīja pašus mazākos, mūsu pirmklasniekus, tie šogad ir 4 un pateica viņiem siltus novēlējumus. Arī pirmklasniece Liāna bija tik droša un uzstājās skolas priekšā ar savu dzejoli par bērnu dārzu. Otrklasnieki Viktors un Laura atbalstīja pirmklasniekus ar saviem vārdiem par to, ka viņiem patīk mācīties skolā. Mūsu pirmklasnieki saņēma dāvanas no Rēzeknes novada pašvaldības. 9.klases skolēni saņēma labā vēlējumus no klases audzinātājas un  uzmundrinājumu no sākumskolas skolēniem, lai šīs mācību gads būtu veiksmīgs un radošs. Ar savu apsveikuma vārdu uzrunāja visus klātesošus Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs Einārs Aleksandrs Bindemanis. Pirmajām zvanam skanot,  9. klases skolēni aizveda pirmklasniekus uz savu pirmo stundu un  pasauca citu klašu skolēnus uz tikšanos ar saviem skolas draugiem, klases audzinātājām un skolotājiem.

Skolotājas Jeļenas Čelbajevas raksts un fotogrāfijas

Comments are closed.