Pārkāpjot slieksni…

Pārkāpjot slieksni…

Ir mazliet pāri maija vidum, zied ceriņi, dabā šķiet smaržo it viss…

Visās Latvijas skolās valda svētku satraukums – tūlīt, tūlīt izskanēs pēdējais zvans 9. un 12.klašu skolēniem. Satraukums par nezināmo nākotni, par eksāmenu rezultātiem un, protams, par svinīgo mirkli, kad, skanot skaistai mūzikai, tiek teikti laba vēlējuma vārdi.

Svinīgajā pēdējā zvana pasākumā 9. klases skolēni nokļuva improvizētajā mācību procesā, kura laikā dažādu priekšmetu skolotāji bija sagatavojuši bērniem īpašus pārbaudījumus. Starp veicamajiem darbiem bija arī nelieli pārtraukumi, kuru laikā dziedāja 4. klases Jelizaveta, dejoja skolas deju kolektīvs un 6.-8.klašu draugu grupa, protams, veltījums un apsveikums no pirmklasniekiem un 8. klases pārstāvja Alekseja. Skolas direktore šajā svinīgajā brīdī uzrunāja gan bērnus, gan vecākus.

Šodien, kad Audriņu pamatskolā skan pēdējais zvans, vēlamies novēlēt veiksmi eksāmenos, jo „tā kundze mēdz būt kaprīza”, izturību, lai spētu izpildīt visus eksāmenu uzdevumus un nebūtu jānodod pustukšas lapas. Tāpat vēlam optimismu – drīz Jūs būsiet brīvi cilvēki, kuri labprāt vēl pamācītos skolā, bet atestāts jau kabatā. Un neatlaidību, jo dzīve tādus cilvēkus ciena. Lai piepildās visi Jūsu sapņi un skola būtu tikai skrejceļš tālākajiem panākumiem.

Ja skolas zvans man vēlreiz dūktu,
Es atkal solā sēstos sīks,
Trīs lietas skolotājiem lūgtu,
Jo zinu, kas ir vajadzīgs…

Audriņu pamatskolas skolotājas Ivetas Rundānes teksts un foto

Comments are closed.