Apsveicam!

Apsveicam!

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!

2019. gada 16. aprīlī Rēzeknes novada radošais keramikas konkurss “Lieldienas”, kurā piedalījās Audriņu pamatskolas skolnieces:

Jelizaveta Jačeikina – ieguva 2.pakāpes diplomu

Dana  Solovjova – ieguva atzinības rakstu

Liels paldies skolēniem un skolotājai – Anželai Sigajevai par ieguldīto darbu un laiku gatavojoties konkursam!

Audriņu pamatskolas administrācija

Comments are closed.