“Let’s party!” Vērēmos

“Let’s party!” Vērēmos

Nekam uz pasaules nav lielākas vērtības kā īstai draudzībai

                                                                      Sv.Akvīnas Toms

 8. februāra pēcpusdiena Audriņu pamatskolas vecāko klašu skolēniem aizvadīta patīkamā gaisotnē un pozitīvām emocijām pārpildīta. Skolēni viesojās pie saviem draugiem Vērēmu pamatskolā draudzības vakarā “Let’s party!”. Tā savā veidā bija atbildes vizīte, jo pāris nedēļas atpakaļ Audriņu pamatskolas telpās tika uzņemti viesi no citām skolām.

Draudzības vakars iesākās ar sagatavoto mājas darbu prezentēšanu – Nautrēnu vidusskolas pārstāvji nodejoja jestru deju Bavāriešu mūzikas ritmos, Audriņu skolēni aicinaja uz iepazīšanās spēli, bet, savukārt, mājinieki uzlūdza uz “gulbīšu” deju.

Jautrās aktivitātēs, dejās un rotaļās ļoti ātri “aizskrēja” laiks. Un tad pienāca  brīdis… visi saklausīja skolotājas teikto: “Paldies, draugi! Jau atbraucis autobuss!”

Uz tikšanos, draugi, nākošajā reizē.

Būsim godīgi – draugi padara dzīvi daudz jautrāku. (Čārtzs R. Svindols)

Audriņu pamatskolas skolotājas Iveta Rundāne un Dace Vasilevska

Comments are closed.