Ābeces svētki Audriņu pamatskolā

Ābeces svētki Audriņu pamatskolā

31. janvārī Audriņu pamatskolā norisinājās Ābeces svētku pasākums sākumskolas skolēniem. Mūsu paši mazākie skolēni, pirmklasnieki, apguva Ābeci un iemācījās lasīt. Pasākuma laikā skolēni lasīja dzejoļus par burtiem, minēja mīklas un dziedāja dziesmiņas. Pirmklasniekiem tika piedāvāti daži jautri uzdevumi ar burtiem un vārdiem, ar kuriem viņi veiksmīgi tika galā un par ko ieguva diplomus par Ābeces apguvi. Tika novadīti konkursi, kur piedalījās visi sākumskolas skolēni. Skolēni draudzīgi palīdzēja viens otram, it īpaši atbalstīja pirmklasniekus. Pasākums noritēja ļoti ātri pozitīvā un jautrā gaisotnē. Paldies mūzikas skolotājai Nadeždai par muzikālo pavadījumu un sākumskolas skolotājām par bērnu sagatavošanu.

Audriņu pamatskolas skolotāja Jeļena Čelbajeva

Comments are closed.