Deju vakars Audriņu pamatskolā

Deju vakars Audriņu pamatskolā

25. janvārī Audriņu pamatskolā notika ilgi gaidītais Deju vakars.

Piecu kaimiņos esošo skolu jaunieši sapulcējās skolas aktu zālē, lai kopīgi izklaidētos, atpūstos un dejotu.

Vakars izdevās ļoti jauks: tika draudzīgi dejots jaunākās deju mūzikas pavadībā, tika spēlētas spēles, katra skola bija sagatavojusi savu priekšnesumu, bet starplaikā visi mielojās pie kopīgi uzklāta galda.

Šādas tikšanās norit regulāri, un jau ir izveidojusies tradīcija pateikties skolotājiem, kuri savu brīvo laiku velta saviem audzēkņiem-pasniedzot viņiem gardumu turziņas.

Pasākuma noslēgumā skolēni sāka sapņot par jaunu tikšanos, bet skolotāji  pārdomāt vietu un laiku, kur tas varētu notikt.

Vakars notika pateicoties Skolas parlamenta iniciatīvai un 8. klases meiteņu neatlaidīgam darbam. Paldies Jums par to! Paldies ciemiņiem par lielisku garastāvokli un priekšzīmīgu uzvedību.

Pateicoties draudzīgai atmosfērai, pasākums izdevās fantastisks!

Audriņu pamatskolas skolotāja  Alla Vorobjova

Comments are closed.