Jaungada eglīte Audriņu pamatskolā

Jaungada eglīte Audriņu pamatskolā

Jaunais gads un Ziemassvētki – tas ir brīnumu laiks, dāvanas un ziemas brīvlaiks. Un vēl tas ir laiks veikt veicinājumus par pagājušo gadu.

  1. decembrī Audriņu pamatskolā notika Jaungada pasākumi.

Skolas administrācija godināja labākos skolēnus, kuri apzinīgi mācījās un aktīvi piedalījās skolas un ārpusskolas pasākumos. Pateicības saņēma arī visaktīvākie vecāki.

Pēc tam vecākie un jaunākie skolēni no Skolas teātra rādīja priekšnesumus „Princešu balle” un „Jaungada sivēntiņi”. Protams arī bija dziesmas, dejas, spēles un saldumu dāvanas.

Klases audzinātājas sniedza skolēniem liecības.

Pasākumi beidzās ar jautru diskotēku un svētku galdu.

Vēlos pateikties dalībniekiem un pasākuma palīgiem.

Sveicu visus Ziemassvētkos! Lai atnāk gaišs un jaukiem noteikumiem bagāts 2019. Jaunais gads!

Audriņu pamatskolas skolotāja Alla Vorobjova

 

Comments are closed.