Pirmā semestra sasniegumi

Pirmā semestra sasniegumi

2018./2019.m.g. pirmā semestra sasniegumi Audriņu pamatskolā.

 

Šajā semestrī par teicamām sekmēm tika apbalvoti:

3. klases skolnieks Andris Ribakovs;

4. klases skolniece  Jelizaveta Jačeikina.

 

Par labām sekmēm tika apbalvoti:

3. klases skolēni Leila Tihomirova, Deņiss Tihomirovs;

6. klases skolniece Milana Ovčinnikova.

 

Skolēni visu semestri čakli piedalījās dažādos skolas un ārpusskolas pasākumos, un saņēma skolas pateicības rakstus.

Tika apbalvoti aktīvākie vecāki par aktīvu līdzdalību un atbalstu skolas dzīvē – Aļona un Oļegs Vasiļjevi, Taisija un Viktors Putini, Olga Litovnika, Larisa Laškova, Svetlana Tihomirova un Svetlana Aksentjeva.

Comments are closed.