„Globālais” Audriņu pamatskolas pārgājiens.

„Globālais” Audriņu pamatskolas pārgājiens.

Kārtējo gadu pēc kārtas Audriņu pamatskolā notika Tūrisma diena. Atbildīgā par šo pasākumu – sporta skolotāja Jesēnija Masaļska – nolēma, ka  šoreiz Tūrisma diena notiks pārgājiena veidā. Pārgājiens tika nosaukts ( joka pēc)  par „globālo” skolas pārgājienu, jo tajā piedalījās visas klases vienlaikus – visi skolēni gāja pa vienu maršrutu kopā.

Izvēlēties maršrutu nebija visai viegli, jo bija jāpielāgojas gan sākumskolas spēkiem un izturībai, gan pamatskolas atrautībai un avantūrismam, gan skolotāju iepriekšējo pārgājienu procesu pieredzēm. Daži sākumskolas bērnu vecāki uztraucās par karstumu (tajā dienā gidrometeoziņas  solīja viskarstāko dienu , ar „oranžo” bīstamības apzīmējumu- signālu).

Neskatoties uz nelielām organizatoriskām problēmām, 30.05. „globālais” skolas pārgājiens notika! Visas Audriņu pamatskolas skolēni (gandrīz visi) ar saviem klases audzinātājiem turēja ceļu uz miestiņu, kur savā laikā darbojās  lidosta (vecais lidlaukums) . Bija jāiet 4 km uz priekšu un atpakaļ (kopā 8 km). Sasniedzot gala punktu, bērnus sagaidīja Audriņu pamatskolas direktore L. Teirumnieka un saimniecības daļas pārzinis R. Šakalovs. Viņi piegādāja ar mašīnu sporta inventāru aktivitātēm, sporta paklājiņus atpūtai, mūzikas centru labam garastāvoklim, ka arī pusdienas spēkam.

Lietderīgs atpūtas laiks sakās ar to, ka skolēni un skolotāji paēda pusdienas, mazliet atpūtās, atjaunojot savus spēkus. Tad turpinājām patīkamu atpūtas procesu ar  sporta aktivitātēm – sporta spēles ar dažādām bumbām, jautrās stafetes, kustību rotaļas ar piepūstiem baloniem, badmintons. Skolēni pavadīja savu brīvo laiku pēc savām interesēm, fonā skanēja mūzika. Skolas administrācija sagādāja skolēniem un skolotājiem pārsteigumu – katram saldējumu.

Izņemot izklaidi un atpūtu, skolēni un skolotāji mazliet arī pastrādāja – sakārtoja tuvāko apkārtējo vidi, savācot dažāda veida atkritumus vienā lielā maisā. Tādējādi, skolēni izrādīja savu cieņu pret dabu un izteica pateicību šim miestiņam.

Atpakaļceļā skanēja mūzika un skolēnu vidū turpināja valdīt draudzīgs un možs gars.

Pārnākot uz skolu, skolēni dejoja un dziedāja mūzikas pavadījumā. Visi bija priecīgi un gandarīti par savu spēku un izturības sasniegumiem. Skolēni un skolotāji jutās kā viena draudzīga ģimene!

Autors sporta skolotāja Jesēnija Masaļska.

Comments are closed.