No vēstures līdz mūsdienām……

No vēstures līdz mūsdienām……

Spītējot nepatīkamiem laika apstākļiem Audriņu pamatskolas skolēni devās ekskursijā uz Daugavpili. Daugavpilī ir ļoti plašas iespējas, lai varētu skolēnus aizvest saistošā,interesantā un izzinošā ceļojumā.

Savu ceļojumu sākām ar unikālo Daugavpils cietokšņa apmeklējumu, kuru vērojot no putna lidojuma, var saskatīt kā saules vai zvaigznes formu. Cietoksnī bērnus sagaidīja ļoti atraktīvs un zinošs gids,kurš aizveda izzinošā, aizraujošā vēsturiskā ceļojumā. Skolēni ar lielu interesi klausījās gida stāstījumā. Viņa pavadībā gājām pa cietokšņa teritoriju, kurā bija pulvertornis, izgājām cauri Nikolaja vārtiem, aplūkojām tā laika aizsardzības sistēmu, kura spēja aizsargāt cietokšņa teritoriju pat pret varenā Napaleona garnizona iebrukumiem. Nelūgtajiem viesiem nācās atzīt sakāvi. Ekskursijas laikā ieinteresētākie bērni paši aktīvi piedalījās vēsturisko faktu atklāšanā un izzināšanā – mērīja tilta garumu ar soļiem, šāva no gaisa lielgabala, gida uzvedinošie jautājumi lika bērniem aizdomāties un pameklēt savos zināšanu kambarīšos informāciju. Laiks aizskrēja ļoti nemanot, tāpēc, atvadoties no teritorijā esošā Zirga spoka, kurš izgaismojoties diennakts tumšajā laikā, turpinājām Daugavpils apskati.

Nākošajā objektā vēsturiskās zināšanas atstājām “pagātnē” un iegrimām zinātnes atklājumos “Zinoo Daugavpils”. Iepazināmies ar mūsdienīgajiem atklājumiem, eksperimentiem un pētījumiem. Bērni labprāt paši izmēģināja dažādas tehnoloģijas un pārbaudīja dabas likumus. Mājupceļš aizritēja aktīvās sarunās par redzēto un dzirdēto. Bērni ļoti apmierināti un priecīgi.

Audriņu pamatskolas skolotājas – Iveta Rundāne un Dace Vasilevska.


Comments are closed.