Bet šodien lielu paldies sakām mēs…

Bet šodien lielu paldies sakām mēs…

Oktobris tiek uzskatīts par skolotāju mēnesi, taču Audriņu pamatskolā jau otrajā datumā bērni pasteidzās apsveikt savus skolotājus viņu profesionālajos svētkos. Jau no paša rīta skolā valdīja svētku atmosfēra: satraukti audzēkņi, laimīgi skolotāji. Gatavojoties svētkiem,bērni ar lielu prieku mācījās jaunas dziesmas un dejas, tēloja lugas, skaitīja dzejoļus, izdomāja konkursus. Jāatzīmē, ka lielākā daļa iniciatīvu bija no pašiem skolēniem un šķita, ka svētkus viņi gaidīja vairāk par skolotājiem. Uzstājās gan klases, gan pa vienam, gan kā ģimenes dueti, piemēram, māsas Putinas. Īpašu pateicību gribas pateikt sporta skolotājai JesēnijaiMasaļskai par palīdzību īpaša konkursa organizēšanā, kurā piedalījās gan skolotāji, gan bērni: dejojām tvistu, lambadu, disko, paši jaunākie-hausu. Bija daudz mūzikas, smieklu un, protams, ziedu. Tikai mēs visi kopīgi varējām sagatavot šos burvīgos svētkus, kuri, cerams, ilgs visu gadu!

                                                                                                                                      Jeļena Pimahova

Comments are closed.