Miķeļdiena Audriņu pamatskolā

Miķeļdiena Audriņu pamatskolā

Septembra beigās, kad visi lauku darbiņi jau ir padarīti, Audriņu pamatskolas iemītnieki- izglītojamie, mācību spēki, vecāki ar nepacietību un sajūsmu gaida Miķeļdienu. Tā patiešām ir jauka dieniņa, jo pie mums notiek Lielais gadatirgus.

29. septembrī sākumskolas telpās valdīja rosīgums un radošs nemiers. Mazie tirgotāji gan patstāvīgi, gan ar vecāku palīdzību sakārtoja darbavietas – izlika preci, apsprieda cenas, sagatavoja iepakojumu.

Audriņu pamatskolas godīgas tirgošanas noteikumi ļauj pārdot tikai pašu rokām izaudzēto, izcepto, izveidoto… Un ikreiz var pārliecināties, ka mūsu audzēkņu iztēle ir neizsmeļama – cepumi, pīrāgi, tortes, figūras no plastilīna, pērļu aproces un citi rokdarbi – šedevri. Tik daudzveidīgs un atbilstošs visām izsmalcinātām gaumēm sortiments!

Pēc pasākuma visi bija apmierināti: tirgotāji skaitīja ienākumus, pircēji mielojās un priecājās par iegādātajām dāvanām saviem ģimenes locekļiem, kuri dažādu iemeslu dēl nevarēja apmeklēt mūsu tirdziņu.

Aizbrauca Miķelītis aiz kalniņa, atvadījās no mums. Bet mēs savukārt krāsim spēku, enerģiju, idejas un veselību nākamajam rudens gadatirgum.

Audriņu pamatskolas skolotāja Oksana Brokāne

Comments are closed.